آب بندی چاله آسانسور برج الهیه

آببندی فشار منفی چاهک آسانسور برج الهیه تهران

کارفرماآقای مهندس ابراهیمی
تاریخ شروع11 مرداد 1402
مدت زمان اجرا7 روز
تلفن تماس جهت مشاوره : ۰۹۱۲۰۷۵۵۴۰۶