آببندی چاله آسانسور برج میلاد

اجرای خدمات آببندی و عایق کاری چاله آسانسور (چاهک آسانسور) برج میلاد تهران تنها در 5 روز

کارفرماآقای مهندس طالبی
تاریخ شروع4 آذر 1400
مدت زمان انجام کار5 روز
تلفن تماس جهت مشاوره : ۰۹۱۲۰۷۵۵۴۰۶